ทำฟอร์มรับข้อมูลง่าย ๆ แสดงผลคะแนนนักเรียนแบบชิว ๆ ไปกับ Google Doc

มีคุณครูถามเข้ามาครับ อยากให้ช่่วยแนะนำวิธีัการทำฟอร์มรับข้อมูลจากนักเรียน แล้วก็นำมาแสดงผลเป็นคะแนน ซึ่งสิ่งนี้หลังจากได้ทำแล้ว รู้สึกว่าจะมี Feedback กลับมาใน 2 ด้านด้วยกันครับ คือ

1. ส่วนของนักเรียน จะกระตือรือล้นมากขึ้น ว่าตนเองยังไม่มีคะแนนก็จะรู้สึก active ขึ้น

2. ส่วนสำหรับตัวครู ก็ต้องขยันตรวจงานมากขึ้น เพราะคะแนนต้องอัพเดทให้เด็กเห็นตลอดเวลาครับ

วันนี้เลยถือโอกาสดี ที่จะนำความรู้นี้มาแบ่งปันร่วมกัน เริ่มเลยครับ

1. อันดับแรก ก่อนเราจะใช้ Google Doc เราก็ต้องเป็นสมาชิกของ Google ก่อนนะครับ ส่วนตัวผมแ้ล้ว มีความคิดว่า Google ให้อะไรเรามากกว่าการเป็นอันดับของ Search engine เพราะเขามีอะไรให้เราเลือกใช้มากมาย ผมว่าคุ้มนะ สำหรับการเป็นสมาชิกเว็บที่ดี ๆ แบบนี้ อ่านต่อ

Advertisements

บริการฝากไฟล์แบบออนไลน์ ในฉบับ Dropbox

พอมาถึงตรงนี้ ให้ลืม Flash drive ไปได้เลย เพราะว่าเราภูมิใจนำเสนอ Dropbox.com เว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากไฟล์ ซึ่งเราสามารถโยนอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเก็บ บนเนื้อที่ 2 BG ที่เขาให้บริการ หากใช้ไปสักพักนึงแล้ว กล่องวิเศษใกล้เต็ม เรายังสามารถอัพเกรดเนื้อที่ได้ (อันนี้เสียตังค์ครับ) พูดถึงประโยชน์ของมันเลยครับ สมมติว่าผมทำงานที่บ้าน แล้วมี dropbox ผมก็เซฟงานไว้ในกล่องของผม ไฟล์ก็จะถูกโยนไปบน server ของ dropbox วันต่อมา ผมไปทำงานก็เพียงแค่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วรอซักแป๊บนึง รอให้ dropbox มันอัพเดทไฟล์ล่าสุดที่เราเพิ่งจะอัพโหลดขึ้นไป พอมันแสดงสถานะว่าได้อัพเดทไฟล์ทุกตัวแล้ว อ่านต่อ

เผยประมูล3จี3ยักษ์ใหญ่คุณสมบัติผ่าน

ศาลยังไม่ไต่สวน ยื่นฟ้องให้ระงับ

เบรก กสท ศาลปกครองยังไม่ไต่สวนฉุกเฉินกรณียื่นฟ้อง “กสท-ทีโอที” ดิ้นร้องทุกข์ สภาโวย กทช. กระทำไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายกรณี ขณะที่ผลการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอทำ 3จี ทั้ง 3 บริษัทลูกของเอไอเอส-ดีแทค-ทรูมูฟสอบผ่านด่านแรก รอลุ้นประมูล 20 ก.ย.นี้

ที่ศาลปกครอง เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 13 ก.ย. นายสถาพร เอียดใหญ่ ผู้จัดการฝ่ายคดี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และนายคาวี วิเศษสิทธิ์ นิติกร 7 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ตัวแทนฝ่ายบริหาร กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้อง สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกาศ กทช. ในหลักเกณฑ์วิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ไอเอ็มที) ย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ หรือใบอนุญาต 3 จี และขอให้ศาลมีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉินและกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาด้วยการออกคำสั่งระงับการประมูลใบอนุญาต 3 จี ที่กทช.กำลังดำเนินการอยู่

นายสถาพรกล่าวว่าฝ่ายบริหารของ กสท ไม่มีเจตนาขัดขวางการประมูล แต่มองว่า กทช.ไม่มีอำนาจออกประกาศในเรื่องวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (ไอเอ็มที) ย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ หรือใบอนุญาต 3 จี เนื่องจากประกาศดังกล่าวออกตาม พ.ร.บ.การจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2543 ที่อาศัยรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 แต่เมื่อคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (คปค.) ได้ประกาศยกเลิกใช้รัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2540 ทาง กสท จึงคิดว่า พ.ร.บ.การจัดสรรคลื่นความถี่ฉบับดังกล่าวต้องถูกยกเลิกไปด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ศาลพิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าว ยังไม่เป็นเหตุเพียงพอที่จะไต่สวนฉุกเฉิน เนื่องจากว่ายังมีเวลาเพียงพอสำหรับการพิจารณา จึงได้นัดไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาจากฝ่ายผู้ถูกร้องภายในสัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณาว่าจะออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่

ส่วนความเคลื่อนที่รัฐสภา นายสุขุม ชื่นมะนา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ น.ส. รสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา (กมธ.) ตรวจสอบการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา และนายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการ สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เพื่อให้ตรวจสอบกรณีเปิดประมูลคลื่นความถี่โทรศัพท์ 3 จี ไม่ชอบด้วยกฎหมายและกำหนดเงื่อนไขทำให้หน่วยงานของรัฐเสียสิทธิประโยชน์  และกีดกันการแข่งขัน โดยทางสหภาพแรงงานฯ ทั้ง 2 แห่ง เห็นว่าการดำเนินการของ กทช.ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลายกรณี

นายสุขุมกล่าวว่า กรณีดังกล่าวเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 47 วรรคสอง ที่กำหนดให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่ง มาทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ และ กำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ซึ่งองค์กรดังกล่าว คือคณะกรรมการกำกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสช.) แต่ปัจจุบันยังไม่มีการจัดตั้งองค์กรดังกล่าวเกิดขึ้น แม้ว่า กทช.จะอ้างว่าใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2543 แต่เป็นการให้อำนาจ กทช.กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมเท่านั้น ไม่ได้ให้อำนาจออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ใหม่ สำหรับใช้ในกิจการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ อ่านเพิ่มเติม