Review การแข่งเดินสวนสนามของลูกเสือ


เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (20 มิ.ย. 54) มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของลูกเสือกองเกียรติยศของโรงเรียนฯ และได้มีโอกาสเดินสวนสนาม เพื่อคัดเลือกตัวแทนของเขตพื้นที่่ฯ ขอเล่าขั้นตอนของการประกวดสวนสนามดังนี้

1. คณะกรรมการ เรียกรวมให้กองลูกเสือทุกโรงเรียน เข้าแถวในรูปแบบของการเตรียมพร้อมเพื่อรอรับประธาน โดย ป้ายโรงเรียนจะอยู่ขวาสุดของกองลูกเสือ ตามด้วยธงประจำกอง ผู้กำกับ รองผู้กำกับ และตามด้วยกองลูกเสือ โดยระยะห่าง เป็น 5-5-5-3

2. คณะกรรมการสั่งลูกเสือตรง ซ้ายหัน ขวาหัน ตามระเบียบพัก เพื่อดูความพร้อมเพรียงของกองลูกเสือ

3. ประธานมาถึง สั่งตรงหน้าระวัง วันทยาวุธ และเพลงขึ้น คนถือธงโรยลงมาถึงครึ่งเพลงแล้วโรยกลับ

4. แสดงรหัส เพื่อกล่าวคำปฏิญาณ จนจบ

5. สั่งขวาหัน–> ปรับขบวนเตรียมตัวสวนสนาม โดยในขณะที่ปรับขบวนนี้ให้อยู่ในท่าคอนอาวุธ (ตอนซ้อมนักเรียนอยู่ในท่าแบกอาวุธ เพราะดูจากวิดีโอ เลยไม่รู้อันไหนถูกอันไหนผิด)

6. สั่งแบกอาวุธแล้วเพลงจะขึ้นเราก็ซ้าย ขวา ซ้ายไปเรื่อย ๆ จนกว่าคณะกรรมการจะสั่งหน้าเดินก็เริ่มเดิน

7. คณะกรรมการจะเิริ่มดูความพร้อมเพรียงของการเดินเมื่อถึงใกล้ธงแรก โดยดูระเบียบแถว ความพร้อมเพรียง ความเข้มแข็ง และความถูกต้องด้วย

8. ถึงธงแรก คนถือป้าย ให้หันป้ายเข้าไปที่ประธานยืนอยู่ ธงให้เริ่มเตรียมทำความเคารพ ผู้กำักับอยู่ในท่าเตรียมพร้อมทำความเคารพ (ดม) รองผู้กำักับสั่ง ตรงหน้าระวัง

9. เมื่อถึงธงที่ 2 ป้ายหัน ธงทำความเคารพ ผู้กำกับแลขวา ไม่แกว่งแขน รองผู้กำกับสั่ง–> แลขวา ทำ แล้วแลขวา ไม่แกว่งแขน ลูกเสือแลขวา ยกเว้นนายหมู่ และทุกคนแกว่งแขนปกติ

10. ถึงธงที่ 3 ให้ทุกคนอยู่ในท่าปกติ คือเดิน หันหน้ากลับมา แกว่งแขนปกติ

เท่านั้นขั้นตอนของการเดินสวนสนามก็เสร็จสิ้นแล้วครับ ไม่ยากจนเกินไป แต่การจะทำให้ดี และสวยนั้น จะต้องมีการฝึกฝนและที่สำคัญทุกคนต้องมีใจรักที่จะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s